Welkom!

Werk speelt een belangrijke rol in het leven van mensen. Plezier hebben in uw werk en een functie uitoefenen die bij u past is belangrijk; een groot deel van ons leven bestaat immers uit activiteiten die ons werk met zich mee brengt. In ieders loopbaan kan er echter een fase zijn of kunnen zich situaties voordoen die speciale aandacht en eventueel begeleiding/coaching vragen.Medewerker

Misschien doet u al een tijd hetzelfde werk en merkt u dat u er steeds minder plezier in hebt. Hier kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Mogelijk spelen fysieke of andere beperkingen een toenemende rol of voelt u zich niet meer echt thuis in de organisatie waar u voor werkt. Of misschien wilt u onderzoeken wat een passende volgende stap in uw loopbaan is; in welke richting u zich verder kunt ontwikkelen. U hebt er al veel over nagedacht en wellicht met anderen over gesproken of het juist met niemand gedeeld, terwijl u dat graag eens zou willen doen. Hoe dan ook, het zetten van een volgende stap kan lastig zijn. U komt er niet uit wat u verder wilt gaan doen. Verder gaan in het verlengde van uw opleiding en werkervaring of misschien wel iets heel anders?
Het kan ook zijn dat uw toekomst onzeker is door een reorganisatie of een krimpende markt in uw vakgebied. Misschien wordt uw arbeidsovereenkomst beŽindigd en u heeft een transitievergoeding ter beschikking voor begeleiding naar ander werk. Of uw leidinggevende heeft u voorgesteld om maar eens met een loopbaanadviseur of coach te gaan praten.

Werkgever

Mogelijk bent u leidinggevende en voor ťťn van uw medewerkers op zoek naar een loopbaanadviseur omdat de medewerker stagneert in zijn/haar loopbaan, niet goed in zijn vel zit of het re-integratietraject vanuit een ziektesituatie niet goed verloopt. Deze situaties leiden op de werkvloer tot ontevredenheid en productieverlies.
Verder kan de situatie bestaan dat u hebt besloten om afscheid te nemen van ťťn of meerdere van uw medewerkers, aan wie u, al dan niet middels een transitiebudget, begeleiding wilt aanbieden.

Deskundige

Misschien bent u vanuit uw functie als re-integratiecoach, recruiter of een andere expertise op zoek naar aanvullende deskundigheid op het gebied van psychologische onderzoeken en loopbaanadvisering. Hierbij valt te denken aan een loopbaanoriŽntatie-onderzoek of een functioneringsonderzoek als onderdeel van verzuimbegeleiding.

Op deze site kunt u lezen wat mijn bureau voor u kan betekenen. Als dat is wat u, vanuit uw positie als werkende, werkzoekende, werkgever, leidinggevende, coach of adviseur of andere belanghebbende zoekt, dan maak ik graag nader kennis met u.

Dianne ter Haar